Metadata

Metadata jsou informace o jiných datech. Je to popis dat, který udává informace o tom, co data obsahují, jak jsou uložena, kdo je vlastní, kdy byla vytvořena nebo naposledy upravena apod. Metadata mohou být vytvořena automaticky, nebo ručně a mohou být uložena spolu s daty, nebo jako samostatný soubor.

Existuje mnoho různých typů metadat, například:

  • Descriptive metadata: popisují obsah nebo kontext dat, jako je název, autor, popis, klíčová slova
  • Structural metadata: popisují uspořádání nebo organizaci dat, jako je hierarchie nebo pořadí
  • Administrative metadata: poskytují informace o řízení nebo správě dat, jako jsou práva nebo historie změn
  • Technical metadata: poskytují informace o technických detailech dat, jako je formát nebo velikost

Metadata jsou důležitá pro správu, vyhledávání a zpřístupňování dat, protože umožňují lidem a počítačům rozumět, co data obsahují, a jak s nimi pracovat.

Pokud mi chcete napsat rychlou zprávu, využije, prosím, níže uvedený
kontaktní formulář. Děkuji.

Další Kontaktní údaje