Doména

Doména je označení pro unikátní jméno počítače, nebo místa v síti. Každý server má svou vlastní ip adresu ve formátu 123.123.123.123. Jelikož by se uživatelům internetu velmi těžko pamatovaly jednotlivé ip adresy, překládají se tyto adresy na doménová jména, která jsou snáze zapamatovatelná. Kupříkladu blog.jirivanek.eu/cs se zapamatuje snáze, než ip adresa 195.84.126.38.

Doména je vždy unikátní. Není možné mít na internetu dvě stejně pojmenované domény. 

Domény se dělí pomocí tzv. řádů. Tedy je doména prvního řádu (EU), druhého řádu (jirivanek), třetího řádu (blog) atd. Řády se oddělují tečkami.

Pro překlad doménových jmen na jednotlivé ip adresy se používá DNS server (domain name system).

Pokud mi chcete napsat rychlou zprávu, využije, prosím, níže uvedený
kontaktní formulář. Děkuji.

Další Kontaktní údaje