CRON

CRON je nástroj, který se používá pro automatické spouštění akcí na serveru.  Je vhodný např. pro spouštění automatických záloh, mazání logů a případné další akce, které chcete provádět automaticky a cyklicky v nějakém předem určeném intervalu.

WordPress nepoužívá přímo takovýto CRON, ale používá virtuální CRON, tzv. WP CRON. Ten se spouští vždy při návštěve uživatele webu. To může mít za následek pomalejší načítání webu, pokud je na něm zvýšený provoz. V určitých případech je tedy na zamyšlenou, zda jej nevypnout.

Pokud mi chcete napsat rychlou zprávu, využije, prosím, níže uvedený
kontaktní formulář. Děkuji.

Další Kontaktní údaje