Absolutní cesta

Absolutní cesta (anglicky “absolute path”) na serveru je úplná cesta k souboru nebo adresáři, která začíná kořenovým adresářem serveru. Například, na Linuxovém serveru by absolutní cesta k souboru index.html v adresáři “example” byla “/var/www/example/index.html” . Absolutní cesta se liší od relativní cesty, která se vztahuje k aktuálnímu umístění.

Absolutní cesta se často používá v programování, aby se zajistilo, že se pracuje s konkrétním souborem nebo adresářem, a ne s jiným, který se stejným jménem nachází jinde na serveru.

Pokud mi chcete napsat rychlou zprávu, využije, prosím, níže uvedený
kontaktní formulář. Děkuji.

Další Kontaktní údaje