Střelba na FFUK: zbrojní průkaz – fakta a mýty

Upraveno 5 ledna, 2024 10:51

21. prosinec 2023 se zapsal černými čísly do historie České Republiky. Po střelbě na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy zemřelo zcela nesmyslně a násilně 15 lidí včetně samotného pachatele, který nakonec pravděpodobně spáchal sebevraždu. Na internetu se díky tomu rozvířila zcela oprávněná diskuze o tom, jaká je zbraňová legislativa v České republice a jak je možné, aby střelec vlastnil legální zbraně a zbrojní průkaz. Tyto diskuze jsou plné omylů, nepravd a mýtů ze strany lidí, kteří nikdy zákon o zbraních nečetli. Jak je to se zbrojním průkazem? Jaké jsou fakta a mýty. Je jich několik.

Než se k tomu ale dostaneme, chtěl bych říct, že to, co se stalo, je děsivé. I s tím, co tomu předcházelo několik dní před samotnou střelbou na fakultě, zemřelo celkem 16 lidí a střelec. Je to hrozivé a nepředstavitelné. Osobně se nedokážu vžít a vlastně ani nechci do role rodičů, kterým zde zemřeli jejich děti. To samé platí pro pozůstalé, kterým zde jeden psychicky narušený člověk sebral rodiče, kolegy a přátele. Chtěl bych tímto vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Jak je to se zbrojním průkazem – fakta a mýty

Střelba na FFUK: zbrojní průkaz - fakta a mýty

Co musíte splnit, abyste zbrojní průkaz získali?

Mnoho lidí se po střelbě v diskuzích pozastavuje nad prý příliš liberálním postojem České republiky k držení zbraně i k samotnému získání zbrojního průkazu. Nicméně ne každý už ví, co vlastně držitel zbrojního průkazu musí splnit za podmínky, než si může jít koupit do obchodu zbraň pro vlastní držení. Pojďme se na to podívat nejprve bodově.

 • lékařská prohlídka
 • podání žádosti u místního oddělení Policie ČR
 • vykonání zkoušky
 • čekání na rozhodnutí Policie ČR

Nejprve tedy musí žadatel navštívit svého obvodního lékaře a projít zdravotní prohlídkou, při které lékař určí, zda je zdravotně způsobilý k držení zbraně pro osobní potřebu. K otázce psychotestů se dostaneme níže. Pokud obvodní lékař uzná žadatele způsobilým, vydá rozhodnutí a s tím musíte místní oddělení Policie ČR, kde se přihlásíte ke zkouškám pro získání zbrojního průkazu.

Samotná zkouška má tři fáze. Písemné testy, odbornou manipulaci se zbraní a střelbu. Na písemné testy se musí žadatel připravit a naučit se více jak 600 otázek. Jsou povolené chyby ale nesmíte jich udělat mnoho. Také záleží na kategorii zbrojního průkazu, kterou chcete vlastnit. Nejpřísnější je zpravidla kategorie E. Držení zbraně pro ochranu života, majetku a zdraví. Ta Vám umožňuje nosit zbraň u sebe za předpokladu, že není vidět. Jde tedy o skryté nošení.

Pokud projdete písemným testem, jdete před komisaře a dostanete do ruky zbraň, u které musíte prokázat, že s ní umíte manipulovat. Obvykle jde o správné držení, míření do bezpečného prostoru, prst na spoušti, kontrolu zbraně a tzv. rozborku a sborku.

Když se Vám podaří složit i tuto zkoušku, jdete na střelby a musíte nastřílet určitý počet ran do terče na předem danou vzdálenost. Po úspěšném dokončení zkoušek dostanete potvrzení o úspěšném vykonání zkoušek, které odnesete zpět na místní oddělení policie.

Stačí úspěšně vykonat zkoušku k držení zbraně a získání zbrojního průkazu?

Střelba na FFUK: zbrojní průkaz - fakta a mýty

Nikoliv, to rozhodně není vše, co Vám stačí k získání zbrojního průkazu. Jak jsem uvedl výše, po složení zkoušky se vracíte zpět na oddělení Policie, kterému předáte doklad o úspěšném složení zkoušky. Nyní je řada na Policii, která rozhodne, jestli Vám zbrojní průkaz vydá, nebo zamítne. Rozhodující faktor je totiž také Vaše minulost a trestní rejstřík. Pokud jste osoba nespolehlivá, nebo máte záznamy v trestním rejstříku, Policie Vám žádost i přes úspěšné zkoušky zamítne a zbrojní průkaz nedostanete. Je to tedy po zkouškách druhý filtr, kterým musíte projít.

Z toho tedy jasně vyplývá, že úspěšné složení zkoušky ještě v žádném případě neznamená, že máte právo vlastnit zbraň a získat zbrojní průkaz. Policie má ze zákona určitou lhůtu během které rozhodne, zda Vám zbrojní průkaz vydá, či nikoliv. Pokud se rozhodnou že ano, teprve poté máte vyhráno. Můžete se dostavit zpět na místní oddělení a vyzvednout si svůj zbrojní průkaz.

Abyste si mohli koupit zbraň, budete muset navíc požádat Policii o tzv. nákupní povolení. Teprve spolu se zbrojním průkazem a nákupním povolením můžete vyrazit do obchodu, kde si zakoupíte zbraň. Tuto zbraň musíte do 10 pracovních dnů odnést zpět na Policii, která Vám na základě sériového čísla hlavně a rámu vydá průkaz zbraně. Teprve nyní jste legálním držitelem zbraně a můžete ji skrytě nosit u sebe, pokud máte zbrojní průkaz kategorie E.

Psychologické vyšetření

Tohle je největší mýtus, kterému lidé věří. Psychologické vyšetření se při žádosti o získání zbrojního průkazu nedělá. Prostě opravdu ne. Existuje pouze jediná výjimka. Psychologické vyšetření po Vás může požadovat obvodní lékař, pokud shledá důvody k tomu, že Vám bez něj neudělá zdravotní prohlídku. Může to být např. z důvodu, že jste v minulosti léčili s nějakými duševními obtížemi. To mohou být deprese, schizofrenie, paranoia a jiné psychické potíže.

Pokud si obvodní lékař není jistý, že je Vaše duševní zdraví v pořádku, odešle Vás nejprve na psychologické testy. Tam státem určený psycholog s potřebnou certifikací určí, zda jste po psychické stránce v pořádku, či nikoliv. Pokud Vám psycholog zbrojní průkaz zamítne, končíte a nedostanete se ani ke zkouškám. Pokud ale uzná, že jste v pořádku, pokračujete dál a máte možnost průkaz získat.

Čili psychologické testy se nedělají, pokud je neshledá obvodní lékař za důležité.

Opakované zdravotní kontroly

Mnoho lidí si také stěžovalo, že by se měli dělat pravidelné kontroly. Úplně stejně, jako je to třeba u seniorů a kontrol ohledně řízení automobilu. Co se týče lékařských kontrol, tak ty se naopak dělají. Majitel zbrojního průkazu musí chodit na pravidelné lékařské kontroly, kde opět jeho obvodní lékař určí, zda může dále držet zbraň i zbrojní průkaz. Tyto kontroly mají dvě lhůty. Pět a deset let. U zbrojního průkazu kategorie A, B, C, E je lhůta 10 let. Musíte projít novou lékařskou prohlídkou a u Policie ČR si musíte nechat na základě této kontroly prodloužit zbrojní průkaz. U kategorie D, která je pro potřeby zaměstnání je pravidelná lékařská kontrola zkrácena o polovinu, tedy na 5 let.

Jaké jsou kategorie a jak je to s věkovým omezením?

Střelba na FFUK: zbrojní průkaz - fakta a mýty

Kategorií zbrojního průkazu je celkem 5. Konkrétně tyto:

 • A – sběratelství (podmínka 21 let a výše)
 • B – Sport (podmínka 18 let a výše)
 • C – Lov (podmínka 18 let a výše)
 • D – Zaměstnání (podmínka 21 let a výše + častější lékařské kontroly)
 • E – Ochrana zdraví, majetku a života (podmínka 21 let a výše – můžete nosit zbraň skrytě u sebe)

Jako u všeho i zde jsou výjimky

 • Pokud je žadatel členem sportovní organizace zabývající se střelbou, může mu být ZP sk. B vydán po dosáhnutí 15 let
 • pokud je žadatel žákem školy, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti, může získat ZP sk. C od 16 let věku
 • pokud je žadatel žákem školy, kde je v osnovách zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, může mu být vydán ZP sk. D, je-li starší 18 let.

Může si majitel zbrojního průkazu koupit jakékoliv zbraně?

Nemůže. Kategorií zbraní a střeliva je opět několik a zbraně si může majitel zbrojního průkazu koupit pouze podle toho, co mu umožňuje jeho zbrojní průkaz. Nicméně pro všechny platí jedna skupina zbraní, kterou si bez výjimky od Policie prostě nekoupíte. Je to kategorie A, což jsou zbraně zakázané. Mezi zakázané zbraně patří tyto typy zbraní:

 • zvláště účinné
 • samočinné (střílejí dávkou)
 • vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, a nebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně)
 • palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů
 • střelná nástrahová zařízení

Čili jak vidíte, mezi kategorii A patří např jakákoliv zbraň, která umí střílet dávkou, namísto jednotlivých ran. Tu si bez speciální výjimky od Policie prostě nekoupíte.

V roce 2021 ale vyšla novela zákona, která zbraně a střelivo Kategorie A upřesňuje, a vznikla podkategorie A1. Tato kategorie umožňuje majitelům zbrojního průkazu vlastnit doplňky zbraně a střelivo, který bylo před novelou zakázané. Pro kategorii A1 musíte získat od policie výjimku. Ta je pouze formální a spočívá v podání žádosti. Do kategorie A1 patří např. nadlimitní zásobníky zbraně, střelivo s vyšším ranivým účinkem, nebo samočinné zbraně, které jsou ale upravené tak, aby střílely pouze jednotlivými ranami. Zároveň novela povolila používání tlumičů zbraně na střelnici a také používání laserového zaměřovače.

Zbrojní průkaz – fakta a mýty

Závěr

Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovi je bezesporu odsouzení hodná a neuvěřitelně tragická záležitost. Nicméně zbraňová legislativa v České republice je i napříč tomuto hroznému skutku stále velice dobře vymyšlená a funkční. Je nutné si uvědomit, že drtivá většina trestných činů spáchaných střelnou zbraní je za pomocí nelegálně držené zbraně.

Patříme celosvětově mezi nejvíce bezpečné země a svůj podíl na tom mimojiné má i to, že občané České republiky mají právo nosit zbraň, pokud vyhoví všem podmínkám, které jim zákon ukládá. Kupříkladu Velká británie veškeré i neletální zbraně zcela zakázala a nyní se jim množí útoky nožem a nelegálními zbraněmi. Útočník jed na jistotu. Ví, že potenciální oběť bude neozbrojená. U nás tu jistotu mít nemůže. Nikdy. A je to tak z hlediska bezpečnosti zcela v pořádku.

Samozřejmě, výjimka potvrzuje pravidlo a bohužel i s legálními zbraněmi může někdo spáchat trestný čin. A v tomto případě opravdu hrozivý. Nicméně takových případů je naprosté minimum. I to svědčí o tom, že zbraňová legislativa České republiky je postavena přísně a dobře.

Čím bychom ji mohli tedy zlepšit? Snad jen, a je to otázka spíš pro odborníky, povinnými psychologickými testy. Nicméně i zde visí velký otazník. Člověk s psychopatickými rysy je obvykle velmi inteligentní a dokáže se na takový psychologický test velmi dobře připravit. Je tedy otázka, zda by psycholog na druhé straně nějaké závadné povahové rysy odhalil. To je otázka k diskuzi.

Co by rozhodně nic nevyřešilo je to, po čem volají někteří lidé, tedy zbraně jako takové zakázat. Zbraň sama o sobě není zlá, útočná, nebo vražedná. To je člověk, který zbraň drží. Vždycky platilo a platit bude, že zlého člověka se zbraní dokáže zastavit pouze dobrý člověk se zbraní. Zákaz zbraní jako takový problém rozhodně nevyřeší.

Byl pro Vás tento článek užitečný?

Klikni na počet hvězd pro hlasování.

Průměrné hodnocení. 4.3 / 5. Počet hlasování: 6

Zatím nehodnoceno! Buďte první

Jak užitečný vidíte tento článek.

Sledujte mě na sociálních médiích.

Je mi líto, že pro Vás nebyl článek užitečný.

Jak mohu vylepšit článek?

Řekněte mi, jak jej mohu zlepšit.

newsletter

Odebírejte Newsletter

Buďte v obraze! Připojte se k odběru newsletteru a buďte první, kdo získá nejnovější informace přímo do vaší e-mailové schránky. Sledujte aktuality, exkluzivní události a inspirativní obsah, přímo na Vašem e-mailu.  

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře/ů
Vložené zpětné vazby.
Zobrazit všechny komentáře.

Pokud mi chcete napsat rychlou zprávu, využije, prosím, níže uvedený
kontaktní formulář. Děkuji.

Další Kontaktní údaje