Víte, co znamenají jednotlivé zkratky a metriky v SEO?

Upraveno 5 prosince, 2023 23:44

Pokud vytváříte webové stránky, existuje jedna věc, kterou dříve nebo později budete muset řešit, abyste byli na internetu vidět. Díky tomu se tedy poměrně brzy seznámíte s výrazem SEO. SEO jsou techniky, které se používají k optimalizaci webu za účelem posunout ho na vyšší pozice ve vyhledávání. Logicky, čím výše Vás vyhledávač umístí, tím větší šanci budete mít, že Vás uživatel najde a Váš obsah si přečte. Nicméně víte, co znamenají jednotlivé zkratky a metriky v SEO? Je jich hodně a některé mohou být matoucí. Podívejme se tedy jednotlivě na ty důležité zkratky a metriky v SEO a zkusme si je postupně a jednoduše vysvětlit.

Víte, co znamenají jednotlivé zkratky a metriky v SEO?

Zkratky a metriky  v SEO jsou poměrně hojně zastoupené. Některé jsou technické, jiné spíše marketingové. Pokusím se tedy vytáhnout ty důležité a podívat se na ně trochu blíže. Pojďme na to.

SERP (Search Engine Results Page)

zkratky a metriky v SEO

SERP je zkratka pro “Search Engine Results Page“, tedy stránka výsledků vyhledávání. Zjednodušeně řečeno je to tedy taková stránka, kterou vidíte v momentě, kdy zadáte nějaký dotaz do vyhledávače jako je např Google. SERP je seznam webových stránek a odkazů, které vyhledávač považuje za nejrelevantnější k danému dotazu. Tyto odkazy jsou seřazeny podle toho, jak dobře odpovídají na váš dotaz a různé faktory ovlivňují jejich umístění. Nejvlivnějším faktorem je pak samozřejmě vyhledávací algoritmus daného vyhledávače.

Jak SERP funguje?

 • Vložení dotazu do vyhledávače: Jakmile zadáte dotaz do vyhledávače, například “nejoblíbenější restaurace v Praze“, vyhledávač začne prohledávat svou obrovskou databázi indexovaného obsahu. V této databázi najde odpovídající stránky.
 • Vyhodnocení relevance: Vyhledávač používá složité algoritmy k vyhodnocení relevance webových stránek. Dívá se na faktory, jako jsou klíčová slova, kvalita obsahu, autorita domény a mnoho dalších.
 • Seřazení výsledků: Poté vyhledávač seřadí webové stránky podle toho, jak dobře odpovídají na váš dotaz. Nejrelevantnější stránky se obvykle objeví na vrcholu SERP, zatímco méně relevantní stránky jsou níže.
 • Zobrazování výsledků: Výsledky se zobrazí na stránce výsledků vyhledávání, kterou vidíte na obrazovce. To zahrnuje organické výsledky, ale také placenou reklamu. Reklamu vyhledávač na stránce výsledků označuje, aby každý uživatel na první pohled viděl, že nejde o organický výsledek vyhledávání.

CTR (Click-Through Rate)

CTR je zkratka pro “Click-Through Rate” a jedná se o procento uživatelů, kteří kliknou na konkrétní odkaz nebo reklamu, ve srovnání s celkovým počtem zobrazení tohoto odkazu (imprese). Je to důležitý ukazatel, který pomáhá měřit účinnost a atraktivitu odkazů na internetu. CTR se běžně používá v online reklamě, e-mailovém marketingu a SEO.

CTR se vypočítá jako poměr mezi počtem kliknutí a počtem zobrazení. Matematicky to vypadá následovně: (Počet kliknutí / Počet zobrazení) x 100 = CTR. Výslednou hodnotu vyjadřujeme v procentech. Například, pokud máte 1000 zobrazení (impresí) a 50 kliknutí, pak by vaše CTR bylo 5 %. (50/1000) x 100.

CTR je důležité, protože může poskytnout náhled do toho, jak jsou vaše reklamy, nebo odkazy atraktivní pro uživatele. Vyšší CTR obvykle znamená, že váš obsah, nebo reklamy jsou efektivnější a přitahují více pozornosti. Díky vyššímu CTR tak může získat více uživatelů a to Vám může přinést vyšší prodeje na eshopu, nebo více čtenářů Vašeho blogu.

ROI (Return on Investment)

zkratky a metriky v SEO

Pokud jste začátečníkem v oblasti online marketingu, pravděpodobně jste se setkali i s pojmem ROI a nyní zjišťujete, co přesně znamená. Zkratka ROI označuje “Return on Investment“, což v překladu znamená “Návratnost investice“. Tento ukazatel hraje klíčovou roli v tom, jak se měří efektivita investic do marketingových kampaní a projektů.

ROI (Návratnost investice) je číslo, se kterým můžete měřit, jaký zisk nebo návrat jste získali z konkrétní investice. Tato investice může být ve formě financí, času, nebo jiných zdrojů. Výpočet ROI Vám umožňuje porovnat, kolik jste určitých prostředků investovali a kolik jste z toho získali.

Výpočet ROI je poměrně jednoduchý a vypadá následovně: ROI = (Zisk z investice – Náklady na investici) / Náklady na investici. Tato hodnota se poté často vyjadřuje v procentech.

DA (Domain Authority)

Domain Authority (Autorita domény) je metrika vyvinutá společností Moz, která slouží k hodnocení důvěryhodnosti a kvality určité webové stránky. Metrika se pohybuje na škále od 1 do 100, kde vyšší číslo značí silnější a důvěryhodnější doménu. DA se bere v úvahu při hodnocení, jak se webová stránka bude umisťovat ve výsledcích vyhledávání.

Jak se vypočítá DA?

Přesný algoritmus výpočtu Domain Authority je komplexní a nepublikovaný, ale některé faktory, které hrají roli, zahrnují:

 • Kvalitu a množství zpětných odkazů, směřujících na webovou doménu.
 • Důvěryhodnost zdrojů, které na doménu odkazují.
 • Celkový věk domény (jak dlouho je zaregistrovaná).
 • Kvalitu obsahu na webových stránkách.
 • Technické faktory, jako je rychlost načítání stránky a její mobilní přizpůsobení.

Pokud by Vás zajímaly přesná čísla doménové autority při vyhledávání na Google, můžete použít doplněk do prohlížeče nazvaný Mozbar. Tento doplněk Vám při jeho aktivaci ukazuje jak doménovou autoritu, tak autoritu stránky, o které si povíme něco více níže.

– Víte, co znamenají jednotlivé zkratky a metriky v SEO? –

PA (page Authority)

Page Authority obrázek ke článku

Page Authority (Autorita stránky) je metrika také vyvinutá společností Moz, stejně jako ta výše. Tato ale slouží k hodnocení síly a důvěryhodnosti konkrétní webové stránky. Stejně jako Domain Authority (DA) se PA pohybuje na škále od 1 do 100, kde vyšší číslo značí silnější a důvěryhodnější stránku. PA je důležitý ukazatel, který pomáhá určit, jak je konkrétní stránka konkurenceschopná a relevantní ve výsledcích vyhledávání.

Výpočet autority stránky je stejně neveřejný jako výpočet doménové autority. Faktory, které ovlivňují výsledné skóre jsou vesměs hodně podobné, jako u doménové autority, akorát se vztahují ke konkrétnímu webu.

Bounce Rate

Bounce Rate (Míra odrazu) je metrika, která měří procento návštěvníků, kteří opustí vaše webové stránky po zobrazení jediné stránky, aniž by prováděli další interakce s webem. Jinými slovy, pokud návštěvník přistane na jedné stránce a opustí ji bez jakékoliv další akce, takový případ se považuje za “odraz”.

Pojďme si ukázat příklad ze života. Uživatel webu hledá návod na seřízení svého kola. Konkrétně potřebuje vědět, jak vyměnit staré brzdy za nové. Zadá do vyhledávače klíčovou frázi “výměna brzd u jízdního kola“. Google mu s v seznamu výsledků zobrazí Vaší stránku a uživatel na ni klikne. Jelikož se mu ale nelíbí a je nepřehledná, vrací se zpět na Google a hledá dál relevantnější, nebo graficky lépe zpracovaný obsah. V tomto konkrétním případě tedy můžeme hovořit o odrazu. Uživatel stránku zobrazil, web ho ale nijak nenadchnul a tak bez další interakce během krátké chvíle odchází pryč.

Bounce rate Vám tedy dává jasně najevo, že Váš web uživatele nezajímá a pokud je tato míra velká, znamená to, že byste měli přepracovat obsah, nebo uživatelské prostředí. Je to jasný ukazatel, že musíte udělat takové změny, které udrží uživatele nejen na webu, ale přimějou ho, aby web studoval hlouběji a hledal další zajímavý obsah, který by byl pro něj přínosný.

Time on Page

Time on page, nebo také “Doba strávená na stránce” je metrika, která měří průměrný čas, který návštěvníci stráví na určité webové stránce. Tato doba je vypočtena od okamžiku, kdy návštěvník “přistane” na stránce, až do chvíle, kdy opustí stránku nebo provede jinou akci, jako je kliknutí na další odkaz.

Tato metrika dává Googlu zpětnou vazbu o tom, jak relevantní obsah přináší jedna konkrétní stránka nebo článek uživateli, který ji navštívil. Pokud na ní uživatel stráví 20 vteřin, logicky to znamená, že pro něj obsah relevantní nebyl. Souhrnně vzato, díky této metrice Google pozná, jestli se uživatelům obsah článku nebo stránky líbil, nebo odešli během krátké chvíle z různých důvodů hledat jinam.

On-Page SEO (On-Page Optimalizace)

On-page SEO

Když se snažíte zlepšit viditelnost vašich webových stránek ve výsledcích vyhledávání, určitě jste narazili na termín “On-Page SEO” neboli “On-Page Optimalizace“. Tento koncept je zásadní pro úspěch Vašich webových stránek, ať už jste začátečníkem v oblasti SEO, nebo zkušeným profesionálem.

On-Page SEO (On-Page Optimalizace) je soubor technik a postupů, které často využijete na webových stránkách k zlepšení viditelnosti a hodnocení vyhledávačů. Tato forma SEO se zaměřuje na optimalizaci obsahu, struktury a technických aspektů konkrétní webové stránky, aby byla co nejvíce relevantní pro klíčová slova a témata, na která cílíte.

On-Page SEO zahrnuje několik klíčových faktorů a postupů:

 • Klíčová slova: Identifikujte relevantní klíčová slova pro vaši stránku a začleňte je do nadpisů, odstavců a dalšího obsahu.
 • Meta popisky: Vytvořte zajímavé a informativní meta popisky pro každou stránku, které obsahují klíčová slova.
 • Struktura obsahu: Strukturujte obsah stránky pomocí nadpisů (H1, H2, atd.), abyste zlepšili čitelnost a navigaci. Dávejte si pozor na dodržování platných technik používání nadpisů, například, že nadpis H1 musí být použit pouze jednou, nebo že nadpisy H3 se musí vztahovat k nadřazenému nadpisu H2.
 • Obrázky a multimédia: Optimalizujte obrázky a multimédia pro rychlost načítání a přidávejte odpovídající popisky. ALT popisek je z hlediska SEO velmi důležitý, stejně tak, jako je důležitá velikost obrázku v kontextu rychlosti webu.
 • URL stránky: Vytvořte přátelské URL adresy, které obsahují klíčová slova.
 • Rychlost načítání stránky: Ujistěte se, že vaše stránky se načítají rychle, což má pozitivní vliv na uživatelskou zkušenost. Platí obecné pravidlo, že stránka se musí načíst nejpozději do 3 sekund.
 • Mobilní přizpůsobení: Zajistěte, že vaše stránky jsou optimalizované pro mobilní zařízení.
 • Interní odkazy: Přidávejte interní odkazy na další relevantní stránky na vašem webu. Díky interním odkazům podpoříte práci vyhledávacího robota, který tak bude mít šanci najít další zajímavý obsah na Vašem webu.

Off-Page SEO (Off-Page Optimalizace)

Off-Page SEO (Off-Page Optimalizace) se zabývá všemi faktory a technikami, které ovlivňují viditelnost a hodnocení webových stránek mimo samotný obsah stránek. Tato forma SEO se zaměřuje na budování autority, získávání zpětných odkazů (backlinků) a správu pověsti webu.

Off-Page SEO zahrnuje např. tyto techniky:

 • Zpětné odkazy (Backlinks): Získávání kvalitních zpětných odkazů od jiných důvěryhodných webových stránek je jedním z hlavních cílů Off-Page SEO. Tyto odkazy zvyšují autoritu vaší stránky. U zpětných odkazů je důležité, abyste si dávali pozor, jaké stránky na Vás odkazují. Zpětné odkazy na stránkách s velkou důvěrou Googlu mají pozitivní dopad na Vaše SEO. Naproti tomu velký počet zpětných odkazů z podezřelých a pochybných stránek může spíše uškodit.
 • Sociální média: Aktivní přítomnost na sociálních médiích a sdílení obsahu může mít pozitivní vliv na pověst a viditelnost Vašich webových stránek.
 • Online recenze: Získávání pozitivních recenzí a hodnocení od uživatelů a klientů na různých platformách může posílit důvěryhodnost vašeho webu.
 • Gästeblogging: Publikace kvalitního obsahu na jiných webových stránkách v rámci hostování může zvýšit vaši autoritu a získat nové zpětné odkazy.
 • Online diskuze a komunity: Účast v online diskuzích a komunitách, kde můžete poskytovat cenný obsah a rady, může vytvořit pozitivní pověst a zvýšit autoritu.

Víte, co znamenají jednotlivé zkratky a metriky v SEO?

Závěr

SEO je velmi komplexní disciplína, která se dokáže dynamicky měnit z měsíce na měsíc. Díky tomu, že Google velmi často upravuje vyhledávací algoritmy je důležité, abyste alespoň částečně trendy SEO sledovali, pokud chcete výsledky své práce vidět na prvních pozicích častěji. Výše uvedené termíny jsou tak jen jedny z mnoha, které se v SEO vyskytují a které byste měli znát alespoň okrajově. Zbytek už je pouze strategie, plánování a tvrdá dřina. Umístit se na prvních pozicích ve vyhledávání není vůbec jednoduché. Pokud ale pochopíte, jak se tato hra hraje, umožní Vám to posunout Vaši práci o míle kupředu.

Web je vytvářen s pečlivostí k obsaženým informacím. Snažím se poskytovat kvalitní a užitečný obsah, který ostatním pomáhá, nebo je inspiruje. Pokud jste spokojeni s mou prací a chtěli byste mě podpořit, můžete to udělat prostřednictvím jednoduchých možností.

Byl pro Vás tento článek užitečný?

Klikni na počet hvězd pro hlasování.

Průměrné hodnocení. 0 / 5. Počet hlasování: 0

Zatím nehodnoceno! Buďte první

Jak užitečný vidíte tento článek.

Sledujte mě na sociálních médiích.

Je mi líto, že pro Vás nebyl článek užitečný.

Jak mohu vylepšit článek?

Řekněte mi, jak jej mohu zlepšit.

newsletter

Odebírejte Newsletter

Buďte v obraze! Připojte se k odběru newsletteru a buďte první, kdo získá nejnovější informace přímo do vaší e-mailové schránky. Sledujte aktuality, exkluzivní události a inspirativní obsah, přímo na Vašem e-mailu.  

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře/ů
Vložené zpětné vazby.
Zobrazit všechny komentáře.

Pokud mi chcete napsat rychlou zprávu, využije, prosím, níže uvedený
kontaktní formulář. Děkuji.

Další Kontaktní údaje